“Samhällsmaskinen” Malmö konstmuseum. Vernissage 24 september!

22.09.2016

A t l a s

 från slumrande materia till kommunen

Delar av utställningen visas nu på Malmö Konstmuseum!

Som en del i den omfattande utställningen Samhällsmaskinen är The non existent Center incurerade med delar av materialet som visades i utställningsform vid Ställbergs gruva i somras. Curator är Lisa Rosendahl.

VERNISSAGE 24 SEPTEMBER
VÄLKOMNA!

(English below)

Samhällsmaskinen

 Industriåldern ur konstens perspektiv

24 september 2016–15 januari 2017

Svartvit teckning av tre skorstenar.

Ylva Westerlund, “Skymning”, 2014, lavering

Vernissage

Lördag 24 september kl. 18–24 (i samband med Malmö Gallerinatt)
Fri entré

Invigningstal kl. 18.00 av utställningens curator Lisa Rosendahl och museichef Cecilia Widenheim

Samhällsmaskinen undersöker bilden av det samtida Sverige med utgångspunkt i industrialiseringen, den kulturrevolution som låg till grund för det världsberömda välfärdssamhället. Verk av ett trettiotal konstnärer visas i dialog med objekt ur Malmö Museers historiska samlingar. Tillsammans skildrar de ett samhälle som förändrats i grunden, och som nu befinner sig mitt i nästa stora omvandling.

Människor som åker skidor på en liten snöhög.

Gustav Hillbom/Erik Viklund, “Ovärdet”, stillbild från video, 2014

 Begreppet industri används i utställningen som ett prisma genom vilket olika bilder av samhället blir synliga. Från Malmberget i norr till kalkbrotten i söder möts vi av kalhyggen, slagghögar och miljonprogram. Industrialismen banade väg för gruvschakt och fabriker, men även för mer existentiella slukhål. Utställningen belyser också hur konsten hämtat inspiration från industriålderns estetiska möjligheter och material, vilka gång på gång sprängt konstens gränser.

Den moderna svenska välfärden bygger på ett utbyte: industrialiseringen lyfte landet ur fattigdom, medan landskap och människors kroppar och medvetanden präglades av produktivitet och effektivisering – på gott och ont. Under decennier lyftes Sverige fram internationellt som det moderna projektets framgångssaga. Men vilken sorts samhälle skapades egentligen?

Svartvitt foto av granskog.

Erik Mikael Gudrunsson, “Resa i Norrland”, fotografi i fotoserie, 2014

 Nu är vi på väg in i den fjärde industriella revolutionen, en tid då de digitala, biologiska och fysiska världarna smälter samman på ett sätt som återigen kommer att förändra mänskligheten. Samhällsmaskinen väcker frågan om de löpande bandens tid verkligen är förbi, eller om den industriella logiken bara förskjutits från fabrikerna till att istället ta plats inom oss?

Curator: Lisa Rosendahl

Polis som går över en duk på marken.

Katarina Pirak Sikku, ”Gallók–Kallak”, markduk, 2013

Medverkande konstnärer

Meira Ahmemulic, Henrik Andersson, Kalle Brolin, Nina Canell, Hans Carlsson, Edward Clydesdale Thomson, Jonas Dahlberg, Kajsa Dahlberg, Leif Elggren, Cecilia Grönberg & Jonas (J) Magnusson, Erik Mikael Gudrunsson, Gustav Hillbom & Erik Viklund, Saskia Holmkvist, Ellen Nyman & Corina Oprea, Erik Holmstedt, Sofia Hultén, Alfredo Jaar, Sara Jordenö, Susanne Kriemann, David Larsson, Anna Ling, Björn Lövin, Caroline Mårtensson, Jesper Nordahl, Karin Ohlin, Pratchaya Phinthong, Katarina Pirak Sikku, Jan Svenungsson, The non existent Center, Pär Thörn, Ylva Westerlund

The Industrial Age from the Perspective of Art
September 24, 2016–January 15, 2017

Opening: September 24, 6pm

Malmö Konstmuseum
Malmöhusvägen 6
SE-201 24 Malmö
Sweden
Hours: Monday–Sunday 10am–5pm

T +46 40 34 10 00

Artists: Meira Ahmemulic, Henrik Andersson, Kalle Brolin, Nina Canell, Hans Carlsson, Edward Clydesdale Thomson, Jonas Dahlberg, Kajsa Dahlberg, Leif Elggren, Cecilia Grönberg & Jonas (J) Magnusson, Erik Mikael Gudrunsson, Gustav Hillbom & Erik Viklund, Saskia Holmkvist & Ellen Nyman & Corina Oprea, Erik Holmstedt, Sofia Hultén, Alfredo Jaar, Sara Jordenö, Susanne Kriemann, David Larsson, Anna Ling, Björn Lövin, Caroline Mårtensson, Jesper Nordahl, Karin Ohlin, Pratchaya Phinthong, Katarina Pirak Sikku, Jan Svenungsson, The non existent Center, Pär Thörn, Ylva Westerlund

The Society Machine explores the contemporary image of Sweden by looking at the effects of the cultural transformation that served as foundation for the world-famous Swedish welfare state—industrialization. Works by more than 30 contemporary artists are exhibited together with objects selected from Malmö Museer’s cultural, natural and technical history collections. In dialogue with these historic collections, the contemporary art projects portray a fundamentally changed society, today in the midst of its next large-scale transformation.

The term “industry” is used in the exhibition as a prism through which different images of society become visible. From the mining town Malmberget in the north to the limestone quarries in the south, we encounter vast clear-cut forests, monumental slag heaps and pre-fabricated housing projects. Many of the artworks examine the global consequences of local histories, in the form of conflict, migration and environmental destruction, as well as international aid and solidarity projects. But the exhibition also demonstrates how art has drawn inspiration from the materials and aesthetic possibilities of industrialization, which have continuously pushed the limits for what has been considered art.

The modern Swedish welfare state was made possible through a trade-off: industrialization lifted the country out of profound poverty, while the environment, human bodies and consciousness in return were colonized by the pursuit of productivity and efficiency—for better or worse. The new life in the spirit of functionalism was implemented at high speed and with dizzying efficiency, at the factory as well as in the home. A rationalized welfare society emerged, where standardized production and faith in progress became a model for modernity’s ordering of all facets of life. For decades Sweden was hailed internationally as modernity’s success story. But what kind of society did the extensive standardization and efficiency really create?

The Society Machine exhibits contemporary interpretations of Sweden’s development that complicate the image of a modern society defined solely in terms of progress and prosperity. By examining the term “industry” as ideology, aesthetic, materiality, and metaphor, as well as production and economy, the exhibition shows how the industrial approach did not simply open quarries and factories, but also other, more existential, sinkholes.

Today, industry developers in the northern steel mill town Luleå are working to have global data replace iron ore as the region’s most important raw material—through the establishment of gigantic server farms. The information economy has changed the nature of work and transferred the production processes from the factories to our brains. But even if the high industrial era has become history, it does not mean that society has been liberated from the extractive logic of industrial capitalism. As we are currently entering the fourth industrial revolution—a time when digital, biological and physical worlds are melding in a way which will once again transform humanity—the exhibition asks if the era of the conveyor belt has truly ended, or simply been displaced to instead exist within us.

Curator: Lisa Rosendahl
This exhibition was made possible by generous loans from Malmö Museer, Moderna Museet, Skissernas Museum, Stockholm County Council and National Museum of Science and Technology, together with loans from artists and collectors. With support from Goethe-Institut Stockholm and Norrbotten County Council.