The non existent Center

Nypremiär 7 juli och biljettsläpp för “Den fullständiga berättelsen om Ljusnarsbergs kommun och resten av världen” (Info in english)

22.04.2016

(English below)

NYPREMIÄR 7 JULI!

—-> 7, 8, 9, 13, 14, 15 juli 18.00 – 22.00.

“För att komma till en främmande ort måste du hela tiden passera hemtrakter”

10 berättare från Ljusnarsbergs kommun, från big bang till 2070 på engelska, svenska och arabiska.

Medverkande berättare:
Deema Marroush, Harry Åkerström, Ingela Bornström, Ing-Marie Ekman, Mohammad Albaz,
Stephanie Stjärnlöv, Robert Johansson, Ulrika Bornström och Göta Karlsson.

Föreställningen startar med en gemensam bussfärd från Pärlan (fd. Folkets hus) i Kopparberg, via Ställdalen och når Ställbergs gruva, där publiken bjuds på husmanskost, lyssnar på live-musik och berättelser.
För att göra den här resan möjlig har konstgruppen The non existent center vid Ställbergs gruva använt en metod. Det har varit att prata med ett 50 tal av de 4 900 personer som lever i Ljusnarsberg idag, unga och gamla, nyanlända och boende sedan flera generationer.
Det har blivit många möten, fikastunder och middagar. Det ni tar del av är ett resultat av alla dessa samtal, som har handlat om alltifrån hembygder och minnen till industrier, hjortronmyrar, krig, vedhuggning, tvivel, flykt, språk och framtid.
En fråga har hela tiden återkommit. I hela världsrymden– som är så stor och så gammal, och där framtiden kan bli precis hursomhelst: var finns den punkt där det känns som att tillvaron hänger ihop? Var finns punkterna där vi känner igen oss? Där tryggheten finns?

Frågan är: Var i världen känner du dig hemma?

———–> BILJETTER<—————
200 kr studerande/arbetssökande/pensionär
300 kr ordinarie
Under 16 år gratis

BOKA BILJETTER: www.kulturbiljetter.se

(Förra året blev föreställningen slutsåld tidigt, boka i tid. Begränsat antal platser)

Vegetarisk måltid ingår i priset, kontakta info@kristinbergman.se för allergier eller specialkost.

Övrig information om föreställningen, bussfärden och biljetter:  info@stallbergsgruva.se eller 072 722 31 21

Tillgänglighet: Föreställningen börjar och slutar vid Folkets hus i Kopparberg (Rostvändaregatan 1). Där finns ramp till lokalen och tillgänglig WC. Vid Ställbergs gruva finns det ramp till matsalen och övriga rum är i marknivå. Mer information om bussens tillgänglighet och WC vid Ställbergs gruva kommer.

The non existent center produktionsteam:
Carl-Oscar Sjögren, Karin Linderoth, Alexandra Wingate, Eric Sjögren, Peter Widell, Sara Parkman, Xenia Kriisin, Josefina Björk, Jonas Green, Henrik Allesson, Clara Gerdmar, Olle Norås, Deema Marroush, Kristin Bergman. Veine Bartos, Kristoffer Liljedahl.
——————————————————————————————————

Revival 7th of July!

The complete story about Ljusnarsbergs municipality and the rest of the world

—-> 7, 8, 9, 13, 14, 15 juli 18.00 – 22.00.

“You will always have to pass familiar places in order to arrive to a foreign place”

 9 voices from the municipality of Ljusnarsberg, from Big Bang to the year 2070, in English, Swedish and Arabic.

 Performers and narrators: Deema Marroush, Harry Åkerström, Ingela Bornström, Ing-Marie Ekman, Mohammad Albaz, Stephanie Stjärnlöv,Robert Johansson, Ulrika Bornström och Göta Karlsson.

The performance starts with a mutual bus trip from the community center (Pärlan/ Folkets hus/Rostvändaregatan 1) in Kopparberg through Ställdalen and arrives at Ställberg mine where the audience will share a traditional meal, and listen to live music and stories.

To make this journey possible The art group The Non Existent Center has talked to about 50 of the 4900 people living in Ljusnarsberg, young and old, recently arrived and residents for several generations. There have been many meetings, coffees and dinners, and what you will experience is a part of all of these conversations. We have talked about everything from home towns to the memory of industries, about cloud berry marshes, war, wood chopping, doubt, escape, languages and the future.

One question always retuned – In the universe, that is so big and so old and where the future can end up becoming precisely anything and everything: where is that point where it feels as if existence makes sense? Where are the places where we recognise ourselves? Where safety lies?

 The question is: Where in the world do you feel at home?

 ———–> TICKETS<—————

200 SEK students/unemployed/pensioner

300 SEK regular

Free of charge for people under 16

 BOOK TICKETS: www.kulturbiljetter.se

(The show sold out early last year, so book your ticket in time. Each performance has limited about of tickets.)

A vegetarian meal is included in the price, contact info@kristinbergman.se if you have any food allergies, etc.

More information about the show, the bus trip and tickets:  info@stallbergsgruva.se / 072 722 31 21

Accessibility: The show starts and end at the community center in Kopparberg (Rostvändaregatan 1), where there is an access ramp and accessible WC. There is an access ramp to the dining room at Ställberg mine and all other rooms are at floor level. More information shortly about accessibility in the bus and to the WC at the mine.

 

The Non Existent Center production team:

Carl-Oscar Sjögren, Karin Linderoth, Alexandra Wingate, Eric Sjögren, Peter Widell, Sara Parkman, Xenia Kriisin, Josefina Björk, Jonas Gren, Henrik Allesson, Clara Gerdmar, Olle Norås, Deema Marroush, Kristin Bergman, Veine Bartos, Kristoffer Liljedahl.