Tack för mars!

10.04.2015

Stort tack till alla som deltagit i TNECs arbete i Ljusnarsberg under mars!

Arbetet med 2070 har tagit fart, den första fasen,”ICA-­labbet”, är avslutad och vi är glada över alla av nya möten, samarbeten och upptäckter som arbetet i mars har medfört. Vi har druckit kaffe med människor på Blå Soffan i Kopparberg, tagit del av berättelser, spelat in lokalradio, deltagit i språkcafé och stickcafé, undersökt finnmarkslämningar, sjungit i kyrkokören, gjort intervjuer och arrangerat en kulturkväll på tre språk på asylboendet i Ställdalen, tillsammans med Ställdalens byalag och personer från asylboendet. Vi har också utforskat samtidsarkeologi som metod och genomfört utgrävningar av anslagstavlor i Ljusnarsberg tillsammans med människor som bor i kommunen. Trilogin växer fram!

 

Här nedan först några bilder från utgrävningen tillsammans med arkeologen Benjamin Danielsson, och utställningen av fynden på Blå Soffan i Kopparberg (Foto: Nina Fridell)

DSC_3969

DSC_3982

DSC_4044

DSC_4058

blasoffan2

bla soffan1

 

Kulturkvällen genomfördes i tätt samarbete med våra medarrangörer. Mer än 150 personer kom.

DSC_3324

DSC_3611
Deema, Karin och Sara

DSC_3508
Ayman Al-Asi

DSC_3583
Ljusnarsbergs spelmanslag och Sara Parkman

DSC_3413

DSC_3707