Panopticon – en ny inrättning för kommunikation och marknadsföring 9 november

05.11.2013

All kommunikation som rör destinationen har sin utgångspunkt i våra kärnvärden – Mänsklig, Pluralistisk och Inspirerande. Kärnvärdena är själva själen i vårt varumärke och i vår verksamhet. Att hålla ihop och gemensamt driva vår utveckling och marknadsföring är vårt främsta konkurrensmedel. Här kan kommunikationen göra skillnad om vi talar med samma röst.

The non existent Center/Ställbergs Gruva är med i grupputställningen Panopticon.

team1

IMG_0648

 

Välkommen till Institutet. För att delta i Panoptikon krävs tillfälligt uppehållstillstånd på Institutet. Antalet platser är mycket begränsat, starta din process via http://billetto.se/panoptikon.

För en kväll öppnar Sockerbrukets portar upp till det beryktade Institutet – en David Lynch-doftande skenvärld fylld av samtidskonst, där det ordnade lever sida vid sida med det godtyckliga och där ingen går säker. Möt installation, performance, dans, video, dröm och verklighet. Medverkande är Andreas R Andersson, Aurelia le Huche, Jeanette Langert & Dan Langeborg, Konstkollektivet Snö, Minna Forssberg, Peter Eccher, The non existent center, Skup Palet, Åbi Berglund och Teater UNO. Många av verken är nyproducerade inför Panoptikon.

Efter att du fått din ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd beviljad, börjar resan genom en serie lösryckta imitationer av platser, efterbildningar av samhällets institutioner. I små grupper slussas Institutets nya medborgare runt i en rad olika rum och skeenden. Vissa får en anställning, andra förvisas från systemet. En ny vändning väntar runt varje hörn i en kamp mellan det som för stunden är förbjudet och det som för stunden är tillåtet. Liksom karaktären K i Franz Kafkas roman Slottet, är målet att nå fram till Institutets innersta rum, där Drottningen regerar och där kampen om Det utkämpas. I periferin verkar en hemlig motståndsrörelse växa fram. Kanske är lärdomen att makten inte enbart är benhård och obarmhärtig, utan på samma gång stimulerar till njutning, lust, begär och skratt – att makten är en lek.

Läs mer om Panoptikon och de medverkande på http://acephale.se/.

Föreställningen är ca 120 min lång.

Panoptikon är en del av GIBCA Extended, och genomförs med stöd av Göteborgs stad och Göteborg & co. Vi vill även rikta ett stort tack till 3:e våningen, Improverket, Hey it´s enrico pallazzo!, Nordiska folkhögskolan och Konstnärernas Kollektivverkstad Göteborg.

Acéphale är fria konstnärliga produktioner där föreställningar om vad en konstutställning kan vara utmanas. Genom att låta olika konstformer mötas och samspela, skapar Acéphale ett unikt och särpräglat innehåll. Med olika teman som utgångspunkt, och med det mystiska och ockulta som återkommande inslag, hämtar Acéphale inspiration från historien och samtiden.